• No 12, Lucky Dragon Residential Area, Street 357,
    Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

  • Contact: +84-(028)-3620-1898

  • Operating hours T2 - T7: 8:00 - 18:00

Services

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI, CẤP NƯỚC SẠCH